Clubbijeenkomst 14 december 2017

Afwezig: Klaas, Rudy, Hilda, Henke, Willem, Anneke, Erik

Voor wat betreft de betaling aan de kantinedienst: een pot met € 15,50 blijft rouleren tussen de kantinediensten. Het overtollige wordt afgedragen zoals gewoonlijk.

3 mei kan Roelf niet. Deze wordt overgenomen door Hans.

De fotoketting is bij Erik.

11 januari is de nieuwjaarsborrel: André zorgt voor versnapering en drinken met hulp van Ria en Margriet.

Er wordt traditiegetrouw weer een groepsfoto gemaakt ( Hilda ?)

Onderwerp Laptop en Beamer.

Verzekering: De inboedel is verzekerd door de Warf. ( navraag Klaas )

Voorstel is om in afwachting van de lockers de laptop + beamer te rouleren tussen 4 personen: Rudy- Gerald en Hans- Albert.
Zij zijn dan verantwoordelijk voor deze apparatuur.

Het scherm blijft in het dorpshuis.

Ria neemt de laptop en beamer eerst mee om de beamer goed in te stellen. Dit geldt tevens voor de laptop.

De foto’s konden niet getoond worden met onze nieuwe aanwinst. De “oude” laptop heeft dit eerste probleem opgelost…

Alle ingeleverde foto’s hebben een eervolle vermelding verdiend.

Het uiteindelijke plan voor de beoordeling met de nieuwe aanpak wordt volgend jaar van kracht.

28 december: geen clubavond.

Volgende keer : 11 januari  Nieuwjaarsborrel. Zie boven voor details.

25 jauari: Thema: STILLEVEN
Kantinedienst: Erik en Emile