Clubbijeenkomst 18 mei 2017

Afwezig: Albert, Anneke, Erik, Hans, Henke, Jack, Roelf, Werner, Willem.

Hilda opent de vergadering en schrijft tegelijkertijd de notulen.

Mededelingen: Noordkustfestival: Wie wil mee fotograferen? Het fotograferen is 11:00-17:00
Emile en Ria willen dit wel, Hilda ook wel maar niet vanaf 11:00 moet eerst nog werken; Emilie kan nog niet een hele dag fotograferen en wil wel van 11:00 tot 14:00 Hilda wil wel van 14:00 tot 17:00. Ria kijkt even van hoe laat tot hoe laat ze komt. Zij was er van 12.30 – 17.00.

André stelt voor om vast te leggen dat chauffeurs naar rato benzinekosten vergoeding krijgen van zijn/haar passagiers. Het aantal kilometers delen door het aantal passagiers x €…??

De aanvraag die Albert heeft gedaan voor laptop en beamer, bij loket leefbaarheid is helaas afgewezen. We gaan kijken voor andere mogelijkheden.

André stelt voor om de fotoketting en barbecue combineren, dit omdat 29 juni best al wel laat in het seizoen is en omdat de partners de fotoketting vorig jaar ook erg leuk vonden. Hilda stuurt een mail met leesbevestiging.

Voorstel om weer een keer een weekendje weg te gaan. André en de afwezige Anneke stellen een weekend Texel voor.

Rondvraag: Geen.

Er worden Aqua Zoo foto’s bekeken via de beamer.
De vergadering is vroeg klaar 21:00

Boodschappenlijstje voor de barbecue:
Margriet: pastasalade
Henke: gevuld Turks brood
Karin: salade
Gerald: iets
Ria: toetje
André zorgt voor het vlees en vis en drank, aluminiumfolie, alluminiumbakjes, onkruidbrander, briketten, aanmaakblokjes.
Hilda: pindasaus, knoflooksaus, tapenade.

Volgende keer: THEMA: Macro
Kantinedienst: Gerald/Jaap