Clubbijeenkomst 19 oktober 2017

Afwezig:  Anneke, Jack, Klaas, Roelf, Emile, Henke, Jaap, Piet, Margriet, Willem, Karin.

Er zijn erg veel afmeldingen, 11 maar liefst.

Wil je wanneer je je afmeld voor de clubavond dit doen bij iemand van het bestuur  en niet via de Whatspp. Het is erg irritant wanneer je de hele donderdag door whatsapp berichten krijgt.
De Whatsapp is indertijd in het leven geroepen om even snel iedereen te kunnen bereiken, bijv. om door te geven dat iets niet doorgaat of wanneer plannen gewijzigd zijn.

Wil iedereen er ook om denken wanneer je je afmeld even kijkt of je ook kantinedienst hebt en dan voor vervanging zorgt. Ria stond er vanavond alleen voor.

De fotoketting is nog bij Margriet.

Mee naar Foto Karin Kollum gaan: gaan. Rudy, Albert, Gerald, André, Sjoerd, Hilda (onder voorbehoud). Omdat er zoveel afwezigen zijn gaat er ook nog een mail rond met de vraag wie er mee gaan.

We verzamelen om 19:00 in Zoutkamp op de ijsbaan of wanneer hier al water op staat op de parkeerplaats aan de Stationsstraat.

We worden om 19:30 bij Foto Karin verwacht.

De inspanning van Albert heeft succes gehad. Loket leefbaarheid heeft toch een subsidie de €1700,00 toegezegd. Rudy en Erik gaan aan de slag met een laptop, beamer en scherm.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan de subsidie verbonden, zo moet het logo van het Loket Leefbaarheid op onze website komen en moeten andere verenigingen ook gebruik mogen maken van de apparatuur.

Er is een clubje naar de haven van Lauwersoog geweest tijdens de storm van 5 oktober, windkracht 11 op een gegeven moment. Het leverde spectaculaire plaatjes op.

De foto’s van Erik zijn bij RTVNoord gebruikt tijdens de nieuwsuitzending en tijdens het weerpraatje van Harma Boer.

Er zijn maar 2 foto’s ingeleverd

De foto van Hilda, palingvisser op het Reitdiep in de mist krijgt de meeste stemmen.

Volgende keer:  2 november Foto Karin in Kollum.

De daarop volgende keer: 16 november  Thema: kleur GEEL
Kantinedienst: Ria / Klaas