Clubbijeenkomst 21 september 2017

Afwezig: André, Anneke, Erik, Henke, Jack, Karin, Klaas, Roelf

 We begroeten een nieuw lid: Sjoerd Keulen.

2 november kunnen we bij Foto Karin in Kollum terecht. 19 oktober even inventariseren wie er allemaal mee gaan.
Margriet, is er de 19e niet, Ria neemt de kantinedienst over.

Albert: Subsidieaanvraag van € 1700 bij het Loket Leefbaarheid is afgewezen, Albert las later in de Ommelander Courant dat een Shantykoor €6000 heeft gekregen voor de aanschaf van een geluidsinstallatie. Albert heeft vervolgens het loket Leefbaarheid gebeld en om opheldering gevraagd en uitgelegd wat een fotoclub zoal doet.  Dat alle gemaakte kosten voor de club of voor de leden zijn terwijl een Shantykoor altijd geld krijgt voor een optreden. Degene met wie Albert sprak was het er mee eens dat het vreemd was dat het Shantykoor wel geld kreeg maar een fotoclub niet en zou onze aanvraag op de agenda zetten. Later keek Albert nog een keer op de site van het Loket Leefbaarheid en zag dat er wederom een Shantykoor nu maar liefst €10.000 voor de aanschaf van klapstoeltjes en een bus had gekregen. Albert heeft wederom gebeld, onze aanvraag was dus niet opnieuw behandeld. Albert heeft het hele verhaal nog een keer uitgelegd. De aanvraag wordt opnieuw bekeken. Albert houdt de boel in gaten.

Rudy en Erik zijn achter een laptop aan geweest maar hebben nog niet een gekocht omdat de laptop die ze op het oog hadden uitverkocht was. We wachten nu eerst even af wat het Loket Leefbaarheid doet. Als zij wel met geld over de brug komen kunnen we een betere aanschaffen.

Hans: Cursus strobist flitsen, wie wil er mee? Rudy en Gerald. Er gaat een mail rond voor degene die niet aanwezig zijn.

Gerald heeft mooie paddenstoelen gezien in de buurt van het informatiecentrum van SBB. (Kabouter/Konijnenroute) Mooie tip voor paddenstoelen liefhebbers.

Daarna gaan we de foto’s bekijken van Albert, Gerald, Hans, Ria, en Rudy

Volgende keer hebben we niet op donderdagavond 5 oktober club maar op vrijdag 6 oktober overdag op de visafslag van Lauwersoog. Om 8:00 aanwezig zijn.

Kantinedienst 19 oktober : Ria en Piet