Clubbijeenkomst 23 maart 2017

Afwezig: Hilda, Willem, Karin en Rudy

                Margreet heeft te kennen gegeven dat ze de fotoclub verlaat, maar dat haar  
                man  Sjoerd haar zal vervangen.
Rondvraag:

André:  dankzij onze financiële situatie kunnen we serieus kijken naar een laptop en beamer. Rudy en Erik zullen hier naar kijken.
 Albert benadert het Loket Leefbaarheid om wat subsidie los te krijgen.

Ria: komt terug op de SSL-certificering van de website. Deze is nu niet beveiligd. Google 
 gaat alle websites zonder beveiliging in de toekomst onderaan de zoekopdracht zetten.
De kosten van de beveiliging zijn € 19,95/jaar. André gaat dit samen met Ria regelen.

De fotoketting is bij Werner. 

Roelf:  hij is bij Emile geweest. Emile zit nu in het revalidatieproces en heeft besloten om
             zich weer bij de Marnerkiek aan te sluiten.

Jaap:  het meedoen aan de fotoketting vindt hij wat moeilijk worden qua tijdsbestek.
             Aangezien we nu al een heel eind op dreef zijn en de tijd om een foto te maken best
            wat langer mag duren gaat hij toch accoord met deelname.

Ria gaat nog bij Jack op bezoek om te vragen over zijn deelname aan de fotoketting.
        Ze is inmiddels geweest en Jack doet mee !

Klaas: – alle verenigingen die gebruik maken van de Warf ruimen hun kopjes op en wast
               dit af. De wasmachine wordt alleen gebruikt bij partijen en evenementen.
             – De envelop met geld van de kantinedienst in het vervolg naar:
                                              Baron van Asbeckweg 55

Margriet: Het wordt tijd dat de programmacommissie weer bij elkaar komt.
                   Een afspraak wordt onderling gemaakt.

Klaas en Ria regelen een andere foto op Google. Ook onze inschrijving van de KvK moet
 veranderd worden nu Anneke voorzitter is.

Op 6 april zullen Erik en Rudy weer een uitleg geven over Lightroom. Een mail hierover volgt. Deze avond was gereserveerd voor een spreker, maar nog niet ingevuld.

Ria zet een link naar “Bij Vrijdag “op de site waarop te volgen workshops fotografie staan.

Er zijn 8 foto’s ingeleverd voor het thema STRAATFOTOGRAFIE.

Winnaar werd Gerald met de weerspiegeling van torens in een plas.

Volgende keer: Uitleg Lightroom door Rudy en Erik.

Kantinedienst: Henke / Roelf