Clubbijeenkomst 26 januari 2017

Afwezig: Klaas, Werner, Margreet, Henke, Jack

Roelf opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ingekomen stukken:
Geen
Mededelingen:
Emile is weer thuis. Roelf is bij hem geweest.

Volgende keer is de ALV, er zijn verkiezingen en we zoeken een voorzitter.
Programmacommissie moet ook ververst worden. Margriet en Anneke hebben hun periode er op zitten.

Beamer, hier is nog geen actie op ondernomen. Er wordt naar gekeken wat nu precies het probleem is.
De laptop kan geen rawfoto’s aan. Daar word ook naar gekeken.

We horen niets van de fotoclub Westerkwartier, zij overigens ook niet van ons.

Portfolio volgende keer, Hilda zoekt uit wie aan de beurt is

Fotoketting is bij Henke.

Rondvraag:

Karin wil graag weten welke commissies er zijn en wie er in zitten. Ria maakt hiervan een lijstje.
Ria vraagt zich af wat er aan de albums op de website scheelt. Er stonden foto’s van Rudy in iemand anders zijn album. Er is weer een up-date geweest en dan is alles in de war, alles is nu weer in orde.
Erik zou graag zien dat op de website onder het kopje Foto’s van leden ook kwam te staan Foto’s van leden.

Klaas heeft overleg gehad met de schoonmakers over de lucht die in de Warf hangt. Heeft niet geholpen want het stinkt nog steeds.

Karin stelt voor dat we niet op 1 maar 3 foto’s mogen stemmen. Karin werkt het idee verder uit.
Erik en Rudy willen wel een extra donderdag vullen voor LR. Iedereen die vragen heeft stuurt deze naar Rudy of Erik.

16 feb hadden we geen clubavond nu wel voor de liefhebber. Vragen voor 9 feb insturen a.u.b.

Op onze website staat links naar hele korte maar goede cursussen.

Er zijn 7 foto’s ingeleverd in het thema Kapot

Rudy is overtuigend winnaar met 10 van de 15 stemmen.

Volgende keer: ALV
Kantinedienst: Willem/ Werner