Jaarverslag 2017

In 2017 zijn er 21 clubbijeenkomsten geweest.

Klaas was aftredend en niet herkiesbaar, Anneke stelde zich voor deze functie beschikbaar en werd met algemene stemmen gekozen als voorzitter.

De programmacommissie bestaat uit:

Anneke, Margreet, Roelf, Emilie en Hilda

We hadden 3x een uitstapje:
1x ging een uitstapje niet in de voorgestelde vorm door. We zouden 6 oktober naar de visafslag en ’t Ailand maar door de aangekondigde storm was de vis al eerder binnen gehaald, geveild en gefileerd. Wel gingen er een aantal leden naar de haven om daar de storm te fotograferen, welke spectaculair was.
Verder was er een uitstapje naar Foto Karin Kollum, wat voor beide partijen een succes was en we gingen naar Schiermonnikoog, gewone fiets vs elektrische fiets.

De 2 eerder uitgestelde uitstapjes vonden ook plaats, Aqua Zoo en Eemshaven.

Visafslag/ ‘t Ailand is uitgesteld naar het voorjaar.

Emile, Ria en Hilda gingen fotograferen op het Noordkustfestival.

Er kwam 1 spreker: Kees van Veen.

We hadden één keer een bijeenkomst met als gastfotoclub De Pollen uit Warffum. 

Dankzij de volhardendheid van Albert hebben we nu, met dank aan het Loket Leefbaarheid, een beamer, scherm en core i7 laptop.

Een aantal dingen die in de notulen staan maar waar niks mee is gebeurd, kan wellicht nog

– Thema 4 jaargetijden

– Karin stelt voor dat we niet op 1 maar 3 foto’s mogen stemmen. Karin

  werkt het idee verder uit, is niet gebeurd.

– Foto’s fotoketting zouden naar Ria of Hilda gestuurd worden, dit is niet gebeurd. Graag alsnog doen zodat de ketting aan het einde van het seizoen compleet is !

Er kwamen 2 nieuwe leden (Emile en Sjoerd) bij en 3 verlieten de club (Margreet, Werner en Willem)

Uitdiepen van onderwerpen:

Strobist-Rudy

LightRoom – Anneke

Vliegende vogels – Emile

Passe-partouts snijden

Macro-Hilda