Algemene ledenvergadering 8 februari 2018

Afwezig: Hans, Henke, Jaap, Jack, Ria.

Anneke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Notulen van de vorige ALV:  Deze worden goedgekeurd.

Mededelingen:
Volgend jaar juni bestaan we 12½ jaar, reden voor een feestje.

Idee om de leden van het eerste uur iets te laten organiseren? Dit zijn Klaas, Ria, Henke en Hilda. We denken er over na.
Of een uitgebreide barbecue?

Gerald zijn powerpoint presentatie is te uitgebreid om vanavond te laten zien. Hij verzendt het via wetransfer naar alle leden.

De uitwisseling met fotoclub De Pollen is op 20 maart. Thema:  Het Hoogeland.

Jaarverslag wordt voorgelezen. Er komt het verzoek of deze ook op de site kan komen.

We hebben 20 leden.
Iedereen vindt dit eigenlijk genoeg. We gaan daarom niet actief opzoek naar nieuwe leden, maar stellen ook geen ledenstop in.

Financieel verslag is gecontroleerd door de kascommissie en deze geeft decharge aan de penningmeester.
Er staat €300 op de spaarrekening en €1400 op de lopende rekening.

Benoeming kascommissie:  Dit blijven Henke en Sjoerd, omdat ze beide nog maar een jaar zitten.

Verkiezingen penningmeester: Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld dus wordt André met algemene stemmen herkozen.

Programmacommissie:

Margriet, Anneke, Roelf zijn aftredend en niet herkiesbaar. Karin stelt zich beschikbaar.
De programmacommissie bestaat nu uit:

Emile, Gerald, Karin, Hilda

Anneke was niet zo gelukkig met de presentatie van de foto’s, wel dat het nu per beamer gaat, maar niet dat er nauwelijks feedback op de foto’s kwam.

Erik, Emile en Sjoerd buigen zich over een beoordelingformule, deze moet laagdrempelig worden en iedereen moet deze op papier krijgen en steeds mee nemen. Voorstel is om deze formulieren iedere keer te verzamelen en bij de laptop op te bergen en dan bij aanvang beoordelen uit te delen.

Fotoketting is bij Klaas

Erik geeft een powerpoint presentatie omtrent het uitje.

Conclusie: We gaan met 12 leden en evt aanhang een (lang) weekend naar Duitsland.
Erik en Hilda gaan er verder mee aan de slag.
Hilda vraagt Henke of zij ook mee wil denken. Tijdens de vergadering geeft Henke via WhatsApp aan dat ze dit wel wil.

De lightroomclub wijkt uit naar Sjoerd, omdat er in de Warf niet altijd ruimte is.

Gerald geeft een prachtige powerpoint presentatie over nachtfotografie. Hij diept een aantal takken uit waaronder straatfotografie, astrafotografie, landschapsfotografie.

Omdat het zo uitgebreid is stuurt hij de hele presentatie via wetransfer naar de leden.

Volgende clubavond 22 februari : Thema ” NACHTFOTOGRAFIE “

Kantinedienst: André / Anneke

CLUBBIJEENKOMST 22 februari 2018

Hilda opent de vergadering en schrijft de notulen.
Afwezig MK: Anneke, Ria, Sjoerd, Roelf, Piet en Jack.

Mededelingen:

Uitwisseling met fotoclub Westerkwartier gaat als volgt:

Onze thema avond met Aernoud Steegstra gaat gewoon door maar niet in samenwerking met Westerkwartier. Zij geven in de club aan dat hij komt en dat er leden van hen welkom zijn op deze donderdagavond 5 april. Datzelfde geldt ook voor de besprekingsavond ook weer op donderdag 3 mei.  Hun thema met Aernoud komt te vervallen. Zij inventariseren nog hoeveel mensen er ongeveer komen.

Volgend jaar bij hen een gezamenlijk thema.

Erik over het uitje. Dit gaat gebeuren op 8 t/m11 juni in Mecklenburg Vorpommern

In deze omgeving is voor iedereen iets te doen aan landschap, architectuur enz. Ook voor evt partners is er genoeg te beleven.

Het budget gaat ongeveer  €300 worden

Erik stuurt nog een mailtje rond om weer het eea te inventariseren.

De fotoketting is bij Albert.

Rondvraag:

Jaap heeft een dode vleermuis gevonden in zijn garage. Hij wil graag weten wat hij hiermee moet.  Hij krijgt een aantal tips.

Hans:  fotoclub Westerkwartier exposeert in het gemeentehuis van De Marne, is een bezoekje waard.

Gerald heeft zijn huis verkocht, gaat ws richting Groningen wonen, blijft voorlopig wel lid van de fotoclub.

Albert z’n huis gaat ook weer in de verkoop, wanneer deze verkocht wordt gaan ze richting Drenthe.

Klaas vraagt of de fotoclub  het dorpshuis wat op kan fleuren. Voorstel is om allemaal veschillende lijsten uit de kringloop te halen en daarl A4 foto’s in te doen, bijv de fotoketting van vorig jaar. We vinden het een beetje zonde om er dure opgeplakte A3 foto’s neer te hangen gezien het klimaat in het dorpshuis (vochtig) en De Warf is rommelig, onze A3 lijsten zouden volkomen uit de toon vallen.

Hilda stuurt een mail over de bedoeling.

Volgende keer alvast foto’s en evt lijsten meenemen ter beoordeling.

Margriet haar camera drukt niet goed af, ze krijgt wat tips en neemt evt de volgende keer haar camera mee om te zien of iemand weet wat het probleem is.

Hilda wil naar Chipclean in Heumen (achter Nijmegen) om haar lenzen te laten kalibreren en camera schoon te maken, als er iemand mee hoort ze het wel.

Er zijn 16 foto’s ingeleverd in het thema Nachtfotografie
Met 4 stemmen wordt de foto van Gerald tot foto van de maand gekozen.
Met 3 stemmen de foto van Henke

Met 2 stemmen de foto van Albert

Er zijn 4 foto’s met één stem
Ria, Henke, Emile en Hilda

Kantinedienst volgende keer Anneke/Rudy
Foto’s inleveren in het thema Dirty Mind…………….