Clubbijeenkomst 20 september 2018

    Afwezig: Hans, Roelf[beiden vakantie], Hilda[ziek], Gerald, Klaas, Karin, Ria en André

Van harte welkom op deze 1e avond van het nieuwe clubjaar!

 • Mededelingen van het bestuur:
 • Rudi heeft -per direct- zijn lidmaatschap opgezegd. Dit i.v.m. teveel drukte  op dit moment waardoor hij niet genoeg tijd  en energie heeft voor de fotoclub.  Hij wil dan liever af en toe een kortdurende cursus doen.
 • Verder hebben ook Ria en Andre opgezegd. Zij zullen hun besluit toelichten op de ingelaste ALV [waarover later meer].
 • Er zijn diverse signalen bij het bestuur binnen gekomen dat e.e.a. niet lekker loopt in de club. Bovengenoemde opzeggingen spreken wel wat voor zich; maar daarnaast zijn er o.i. ook andere momentjes bijv.  de fotoketting die maar niet rond gaat, het niet aanleveren van foto’s voor de foto van de maand etc . etc.  lopen moeizaam. Is de motivatie nog wel voldoende?!Moet er iets veranderen –>en zo ja wat??
 • Vandaar dat wij als bestuur besloten tot een ingelaste ALV. Op 25e oktober. Eerder lukte niet omdat het bestuur niet voltallig is tot aan die datum. Vòòr deze datum krijgen jullie nog een mail met agendapunten, vragen en suggesties. Dit om sàmen weer enthousiast  door te kunnen.
 • Het bestuur heeft Erik gevraagd om plaats te nemen in het bestuur als penningmeester en hij wil dit Andere kandidaten kunnen voorgedragen worden. Doorgeven bij de voorzitter.
 • Een vervanger van Ria [webmaster ] is nog niet benaderd. Belangstelling? Dan wederom bij de voorzitter melden!
 • Bovengenoemde feiten zorgden ervoor dat er tot nog toe geen programma met data op de site staat.
 • De 4e oktober is er de volgende fotoclub avond. Emile stuurt ons het thema door! [inmiddels ontvingen jullie al zijn mail].
 • Verder nog een leuk iets: een bezoek van een potentieel geïnteresseerd nieuw lid: Sonja Wiekens. Hoop dat ze niet geschrokken is van wat er ter tafel kwam……..
 • Na de pauze de fotoketting bekeken. Toch weer heel bizar wat er allemaal uit komt. De 4e zien we hem nog een keer; deze avond waren nl. niet alle leden er om toelichting te geven. Daarna foto’s gekeken van het uitstapje naar Duitsland  en een aantal vakantie foto’s van leden.  Erg leuk. Helemaal omdat de beamer het fantastisch weergaf: dank je wel Emile voor het in orde maken van de beamer.

 

 • De ‘commissie fotobespreking’ gaf een presentatie van een nieuw plan fotobespreking. Leuk en ambitieus plan. Erik stuurt het naar ons en het komt op de site. Aankomende bijeenkomst gaan we er mee oefenen!!

Dit was het. Al met al een gevarieerde avond.

Omdat onze secretaris ziek was, deze keer het verslagje van mijn kant!

Groet en tot de 4e oktober.

Kantinedienst: ??

Anneke