Clubbijeenkomst 15 November 2018

Verslag avond 15 november 2018.

Afwezig m.k. : Karin, Hilda, Sonja ( geopereerd), Hanneke, Hans

Voordat we met onze “doe-avond” beginnen eerst een aantal mededelingen

*Sjoerd: De LR avond begint om 20.00 uur. Omdat we Rudi missen moeten we iets bedenken om onze kennis op te vijzelen. Henke, Emile, en Erik geven aan dat zij wel Invalkrachten willen zijn!

*Roelf: Er is een nieuwe ( ING) clubrekening geopend. In de eerst volgende ALV contributie vaststellen. Voorstel wordt een verhoging met €10,-

*Erik:- Waar is de fotoketting? Sjoerd/Henke/ Roelf/ Hans hebben al een foto doorgestuurd! Fantastisch , wat een tempo!!
Graag de foto’s digitaal opsturen naar Erik en een afgedrukte foto inleveren bij Hans.(van de fotoketting)

Op de site komt nogmaals een handleiding voor de nieuwe leden!

-Erik gaat straks de foto’s ophangen in het dorpshuis. Henke doet mee.

– Wordt nog steeds aan de site gewerkt en aangevuld. Als iemand leuke ideeën heeft deze dan graag naar Erik sturen dan kan hij deze verwerken.

* Henke: Hilda en zij hebben flyers en affiches gemaakt. Deze worden uitgedeeld zodat een ieder deze kan verspreiden.

* Margriet: hoe zit het met de verdeling van de lief & lied wie? Ria houdt de oud leden in de gaten en Margriet de huidige leden. Sonja krijgt een kaartje van ons!

Bij gebrek aan rokers, geen pauze deze keer! Emile steekt van wal met belichtingsinfo. Werken in de P, S,M A stand en scherptediepte. Verder nog maan- en sterrenfoto’s gemaakt.

Rest mij nog Erik en Henke te bedanken voor het ophangen van de foto’s en Emile voor het ‘ gastcollege’. In de drukte van de avond helemaal vergeten😔.

Omdat Hilda er niet was, deze keer weer een verslagje van mij.

Anneke