Clubbijeenkomst 8 maart 2018

Afwezig: Gerald, Hilda, Henke, Roelf, Klaas en Jack.

Anneke begint met het appbericht van Sjoerd.

Er was erg weinig reactie van de mede clubleden. Velen gaven aan hiermee te willen wachten tot de clubavond.

Sjoerd nam het woord: Voelt kliekjes gedrag.
                                                Vindt zijn inzet voldoende.
                                                Bij vragen wordt er niet geantwoord.
                                               Gezondheid laat te wensen over en daardoor het zelfvertrouwen
                                                minder.
                                                Hij moet voor zichzelf nog een plekje vinden.

Anneke:  Bij introductie van nieuwe leden gaan ook de zittende leden een introductie          geven, zodat het nieuwe lid weet waarom hij/zij lid geworden is. Tevens wordt het aandachtsgebied in de fotografie van de leden zo bekend.
Ook koppeling aan een nieuw lid lijkt verstandig. ( indien het nieuwe lid hier behoefte aan heeft )

Erik: Uitstapje naar Duitsland.

Naar aanleiding van de vragen komt hij met de uitslag:
Mee gaan: Hilda, Henke, Rudy, Erik en Margriet.
Nog niet zeker: Anneke , Roelf en Sjoerd.
De optie is om een vakantiehuis te huren voor 10 personen. Dit is goedkoper dan een hotel.

Albert: de fotoketting is bij Hilda.

De Warf oppimpen. Het mogen best verschillende lijsten zijn. Volgende week foto’s meenemen en inleveren bij Albert. Hij gaat bij de Action kijken voor ljsten.
De vraag is nog waar ze moeten hangen…. De muren hangen al zo vol.

Ria:  Er is een mogelijk te exposeren met 1 foto in de galerie van Lichtzone ter viering van hun 20 jarig bestaan.

Anneke stuurt de flyer rond en een ieder kan op persoonlijke titel een foto insturen.

Hans: De laptop en beamer hebben een mooie koffer gekregen.

Er ontbreekt in de Warf een kabelhaspel. Ook hiervoor gaat Albert naar de Action.

De lamp het het filter van de beamer moeten goed onderhouden worden. De beamer pas aanzetten als er foto’s getoond worden. Het filter moet af en toe schoon gemaakt worden.

Anneke: Dinsdag 20 maart worden we verwacht bij “De Pollen “ in Warffum.

Thema: Het Hogeland.
Voor diegenen die hier heen gaan: Foto naar Anneke sturen of meenemen op stick.
Ze worden digitaal gepresenteert op een beamer.

Fotothema deze keer: Dirty Minds.

Er zijn 9 foto’s ingeleverd.  O.a. Een aantal beelden van Eddy Roos uit de tuin van Verhildersum.

Uiteindelijk kreeg Gerald de meeste stemmen mede omdat zijn foto het thema het best verwoordde.

2e werd Anneke met haar Poes op Poes foto….

Volgende keer:  Dinsdag 20 maart naar de Pollen.

En 22 maart: Clubavond met gastspreker fotograaf Jan van Joolen ( macrofotografie )

Kantinedienst: Rudy en Hilda.

CLUBBIJEENKOMST 22 MAART 2018

Afwezig MK: Hans, ZK: Klaas

Anneke opent de vergadering en heet Jan van Joolen welkom.

Er zijn geen mededelingen.

Rondvraag:

Piet zag dat fotoclub Het Westerkwartier in het gemeentehuis van De Marne exposeert.

Sjoerd was het opgevallen dat beamerfoto’s van fotoclub De Pollen veel beter zijn dan die van onze beamer. De foto’s op onze  beamer zijn fletser, er wordt gekeken of het niet beter kan.

Het uitstapje naar De Pollen was een succes. Het is een kleine club maar wel actief en ze exposeren veel.

Ze willen wel vaker een keer weer iets samen doen.

Gerald bedankt iedereen voor het stemmen op zijn foto.

Albert heeft een kabelhaspel gekocht voor de laptop en beamer en fotolijsten voor de foto’s waar De Warf mee opgepimpt wordt.

Fotoketting is bij Karin.

LR clubje spreekt een datum af voor weer een bijeenkomst.

Daarna krijgt Jan van Joolen het woord. Hij laat foto’s zien van, hoofdzakelijk dode, insecten. Dit zijn allemaal zgn stackfoto’s. Hij legt uit hoe de foto’s tot stand komen. Een ingewikkelde tijdrovende procedure. Insecten moeten eerst gevangen en gedood worden, daarna schoongemaakt, (ontdaan van stuifmeel en vuil enz.) daarna in een mooie positie gezet en ergens op gelijmd worden. Vervolgens wordt er van het hele insect om de zoveel millimeter een foto gemaakt. Deze foto’s, minimaal 100 à 150, worden in een programma op elkaar gelegd en wordt er één foto van gemaakt. Ook hoe dit werkt krijgen we te zien. Resultaat, prachtige van voor tot achter scherpe foto’s van insecten, waar je details van ziet die je anders nooit zou zien.

Vervolgens laat hij ook nog wat andere foto’s zien.

De programma’s die Jan van Joolen gebruikt zijn de volgende:

Hugin Little planet http://hugin.sourceforge.net/download/
Gimp = gratis photoshop https://www.gimp.org/
Registax https://www.astronomie.be/registax/download.html
Helicon focus http://www.heliconsoft.com/software-downloads/

5 april: Kantinedienst Henke en Hilda

Programma voor die avond: Aernoud Steegstra komt vertellen over compositieleer. Ook leden van FC Het Westerkwartier zullen aanschuiven.