Clubbijeenkomst 25 januari 2018

Afmeldingen: Klaas en Karin. Gerald komt later.

Anneke opent de vergadering en start meteen met de rondvraag.

André: Er moeten nog 4 mensen contributie betalen, degene om wie het gaat zijn op de hoogte.

Voorstel om de foto’s naar een gmail account te sturen, dit is minder omslachtig omdat er dan van tevoren al een mapje met daarin de foto’s aangemaakt kan worden door de beheerders van de laptop. Grote of meerdere foto’s kunnen via Wetransfer verstuurd worden. Hilda maakt account aan en zet de procedure op de mail en na goedkeuring op de website.

Erik: Wil weten of er binnenkort nog weer een uitstapje gaan maken. Anneke komt hier straks op terug.

Roelf: Stichtingsbestuur van de Warf vragen of zij akkoord gaan met vermelding van hun adres bij de KvK. Dit omdat de fotoclub hier ook zetelt. Roelf regelt dit verder.

Anneke: Fotoketting is bij André.

Ontwikkelgroepjes: hoe staat het er voor? Rudy en Hilda zijn nog niet gestart.

Anneke wil graag de groep LR opsplitsen in een Winsum en Ulrum groep en wil graag bij haar thuis met LR aan de slag. Maar aan de andere kant: we hebben in de Warf alle apparatuur en in het Winsumgroepje zitten geen echte kenners van LR. De groep start daarom toch in z’n geheel in de Warf.

8 feb AVL:

Bestuur:
André in aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 7 feb bij Anneke.

Programma commissie:
Margriet, Anneke en Roelf zijn aftredend. Geïnteresseerden die wel willen plaats nemen in de programmacommissie kunnen zich melden bij Anneke.

Kascommissie bestaat uit Henke en Sjoerd.

Gaan we nog een reisje doen? Anneke heeft met Peter Werkman gechat om naar Gambia te gaan.
Erik gaat het eea inventariseren (niet persé Gambia), hij stuurt een mail waarop een ieder wensen kenbaar kan maken.

Albert: Heeft de foto met daarop de verkregen apparatuur naar Loket Leefbaarheid gestuurd.

Jaap: Wil graag weten hoe we gaan beoordelen, dit gaat net als anders.
N.B. Ria heeft een externe HD aangeschaft voor de Club.  De privécomputer raakte in het verleden vol met foto’s en websitedocumentatie.

Na de pauze gaan we voor het eerst de foto’s beoordelen vanaf de beamer. Scherpte valt ons 100% mee.
Er is een record aantal foto’s ingeleverd. ±30
Niet iedereen had de mail goed gelezen waardoor er nogal wat foto’s in de presentatie misten. De juiste procedure komt op de website te staan.

Uiteindelijke winnaar is Emile met een prachtige foto van een scheermes (schelp) op het strand.

Volgende vergadering is de ALV op 8 feb 2018.
Kantinedienst: Emile / André

Gerald houdt die avond na de pauze dan een presentatie over nachtfotografie.