Clubbijeenkomst 29 November 2018

Notulen 30-11-2018

Afwezig : Sonja, Hans en Aart

Anneke opent de vergadering en heet Hanneke welkom, Hanneke was al eerder lid in 2015 maar moest toen wegens drukke werkomstandigheden vrij snel weer stoppen.

We maken een rondje om ons even voor te stellen

Anneke heeft contact met Sonja gehad, zij mag langzaam weer dingetjes gaan doen.

Hans is al een paar keer afwezig geweest, zonder zich afgemeld te hebben. Anneke neemt contact met hem op.

We hebben een nieuw lid Aart Koopman, vanavond helaas niet aanwezig.

Verzoek van Emile of iedereen een stuk of 20 foto’s in z’n mapjes wil zetten. Nu de flyer is verspreid lijkt het er raar wanneer potentiële leden op de website allemaal lege of zo goed als lege mapjes aantreffen.

LightRoom Roelf wil graag leren hoe te archiveren (geloof ik)

De fotoketting in bij Hilda

Erik is bezig met de website te veranderen en te verbeteren

En heeft het verzoek van alle uitstapjes vanaf Schiermonnikoog 3 foto’s per persoon voor 20 dec naar Erik te sturen.

Is er behoefte om een uitstapje te gaan maken? Henke, Erik en Hilda buigen zich hierover.

Pauze

Ze zijn 14 foto’s van 10 leden. Thema Guilty Pleasure De foto van Erik wordt als foto van de maand verkozen.