Jaarverslag 2018

In 2018 kwamen we 19 keer bij elkaar

1 januari hadden we 18 actieve leden en 2 slapende leden, (Willem en Jack)
Per 31 december hadden we 13 actieve leden.

Ook de 2 slapende leden zijn geschrapt als lid (hebben geen contributie betaald over 2018)

We mochten 2 nieuwe leden verwelkomen

We starten met het bekijken en beoordelen van foto’s op de beamer. Laptop, beamer en scherm konden we aanschaffen dankzij Loket Leefbaarheid.

Beamer en laptop zijn door Emile gekalibreerd

We hadden2 gastsprekers:

  • Wim Dijkman, documentairefotograaf
  • Aernoud Steegstra compositieleer

Deze laatste spreker was samen met fotoclub het Westerkwartier georganiseerd. Een maand later kwam het Westerkwartier weer naar Warfhuizen om foto’s in het thema compositie te laten zien en beoordelen.

Van 8 t/m 11 juni zijn Emile, Rudy, Roelf, Sjoerd, Erik, Karin, Henke, Margriet en Hilda naar Duitsland, Mecklenburg Vorpommern, geweest voor een lang fotoweekend.

We eindigende het seizoen 2017/2018 met de traditionele barbecue. De fotoketting ontbrak dit keer, omdat deze niet compleet was.

Seizoen 2018/2019 begon met een flinke terugloop van leden, zo serieus dat er een extra ledenvergadering gepland werd op 25 oktober. André, Klaas en Ria kwamen langs om hun vertrek nader toe te lichten.

Omdat er 2 bestuursleden (André en Ria) vertrokken hadden we tussentijdse bestuursverkiezingen. Roelf was lid en werd penningmeester.  Erik trad toe tot het bestuur en werd lid en webmaster

Tijdens de extra ALV hebben we besproken en geïnventariseerd waar de knelpunten zitten.

Besloten werd o.a. actiever leden te werven. Er werd een affiche en meeneemkaarten gemaakt en verspreid. Hierop hebben we één reactie/aanmelding gekregen (die overigens nog niet is geweest)

Gelukkig mochten we in 2018 ook 2 nieuwe leden verwelkomen, Hanneke en Sonja

We hadden 2 doe-avonden

Dorpshuis De Warf is opgefleurd met foto’s van De Marner Kiek

De website is geactualiseerd door de nieuwe webmaster Erik.

Nu de foto’s op de beamer getoond worden, worden er meer foto’s ingeleverd.

Er werd een nieuw beoordelingssysteem geïntroduceerd