Club bijeenkomst 12 december 2019

Verslag fotoclub 12-12-2019
Aanwezig: Roel, (voorzitter) Margriet, Emile, Sonja en Karin.
Afwezig: Jaap, Hans, Erik, Wim, Anneke, Henke en Hilda

Karin maakt de notulen op.

Mededelingen:
– Per 1 januari 2020 a.s. verlaat Jaap de fotoclub.
– De fotoketting is bij Hans, Erik neemt contact op hierover.
– Expositie:
Verzoek van Karin een lijstje te maken dat leden 1 x per week
even gaan kijken of de foto’s recht hangen etc. Op dit moment hangt de
foto van Hinke op een andere plek, nieuwe lijst erom gedaan. Bij Sonja ’s
foto hangt een koord etc. Zou weer in de goede volgorde kunnen. Verzoek
is dat 1 x per week even iemand langs gaat om te “tjekken”.
Rooster: Roelf 15 december, Sonja week 51, Margriet week 52, Emile
week 1, Karin maakt vervolgens een nieuw lijstje met namen.
Het centrum is geopend in het weekend van 13.00-16.00 uur, in de
kerstvakantie dagelijks.
In mei 2020 het thema (10 foto’s) presenteren.

Agenda: Financieel overzicht 2019
Saldo per 1-1-2019 1.171,61
Ontvangen 4.192,34
Uitgaven 3.500,69
Per 9-12-2019 in kas 619,65

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2020:
– Verzoek aan Hilda, Henke en Margriet om voor de hapjes te zorgen,
Roel de bubbels etc.
– Foto’s van het Duitsland uitje worden deze nieuwjaarsbijeenkomst
vertoond, dus naar Erik sturen.
– Hilda maakt de groepsfoto.
– Verzoek aan Anneke om t.z.t. omtrent de Nieuwsjaar bijeenkomst een mail
te sturen, dit ter herinnering voor de leden.

Thema: Emile geeft uitleg over de “ het stacken bij macro fotografie”.
Leerzame doe uitleg.

Volgende club bijeenkomst is in het nieuwe jaar, op 9 januari 2020.
Kantine dienst : Sonja / Anneke