Club bijeenkomst 14 november 2019

Club bijeenkomst 14 november 2019

Afwezig:Hilda, Henke, Hans, Jaap, Emile

Anneke heet iedereen welkom.
En ook de heer Klaas Bos uit Winsum wordt welkom geheten. Hij is een nieuw (potentieel) lid en wil kijken hoe het gaat. Naar een kleine toelichting van de heer Bos, stelt ieder lid zich voor.

Rondvraag,
Karin,
Licht de expositie nader toe bij Waddenkunst in Pieterburen.
De opening is zaterdag 16 november om 15.30 uur. In totaal zijn er 7 panelen en 8 losse foto’s te zien.

Anneke,
Haakt hierop in en deelt een aantal flyers en aanvullende informatie bladen uit.
Het is een reizende expositie. Het licht in de bedoeling om medio half april 2020, in 12 hoven te Winsum, de expositie te laten zien.
Tevens ligt het in de planning om van het voorjaar 2020, bij het HIP te Lauwersoog, te exposeren.

Wim,
In januari 2020 start de LR info/voorlichting avond. Dit zal in de Warf plaats vinden.

Thema Reflectie.
In totaal zijn er door 9 leden foto’s ingeleverd. In totaal 30 foto’s.
1 th. plaats Erik
2 th. Plaats Emile
3 th. Plaats gedeelde Roelf – Anneke

Volgende clubavond is op 28 november a.s.
Er is dan een spreker. Dit is de heer Roef Hopman uit Winsum. Hij zal het een en ander laten zien over o.a. Macro fotografie.

Kantine dienst :  28 november : Hans en Karin