Club Bijeenkomst 9 januari 2020

Club Bijeenkomst 9 januari 2020

Afwezig: Margriet

Voor de nieuwsjaar borrel zijn de hapjes verzorgt door Henke en Hilda.
Roelf heeft de bubbels verzorgt.

Anneke heet iedereen welkom en wenst voor iedereen een gezond en fotogeniek 2020.
Klaas Bos uit Winsum is lid geworden van de fotoclub en wordt ook welkom geheten.

Rondvraag:
Henke:- Zal proberen wat vaker aanwezig te zijn op de clubavonden.

Hilda:- Helen Deurlo uit Ulrum, ze is al een keer op een clubavond geweest om te kijken, wordt de komende tijd aan haar pols geopereerd, maar volgt van afstand de club. Aangezien we nog geen gegevens van haar hebben, houdt Hilda haar op de hoogte.

Wim: -Heeft een doos mee genomen  met boeken en tijdschriften, voor wie wat mee wil nemen, mag de boeken en tijdschriften meenemen.

Roelf:- Heeft een financieel overzicht gemaakt en deelt dit rond en licht dit toe. Aangezien er een nieuw kascommissielid nodig is, vanwege het vertrek van Sjoerd, meld Emile zich aan. De kascommissie bestaat nu uit Hans en Emile.

Erik:- Aanmeldingen voor de LR club Wim, Anneke, Klaas, Roelf, Margriet, Karin. Wim en Anneke zullen dit verder communiceren met de belanghebbende.
-6 februari hebben we onze ALV, thema was nog niet bekend, Voorstel is om 5 foto’s uit de oude doos te presenteren. Foto’s die een bijzonder verhaal of iets extra’s betekenen voor je. Voorstel wordt aangenomen. Graag de 5 foto’s naar mij mailen. Tijdens de presentatie kan de maker de foto’s toelichten.

Anneke:-Voorstel om een uitje te organiseren naar Texel dit jaar in de maand juni. De datums en aanvullende vragen zal door de reis commissie verder worden opgepakt.
-23 januari hebben we thema zelfportret, op deze avond zal ook de foto beoordeling worden geëvalueerd. Op de ALV zal er een nieuwe commissie worden samengesteld.

Naar de rondvraag worden de bubbels ingeschonken, hapjes klaargemaakt en wordt er door Hilda  een groepsfoto gemaakt.

Er is een filmpje gemaakt van de vele foto’s van het uitje naar Duitsland en omgeving.
Deze wordt gepresenteerd onder het genot van een hapje en een drankje.

Volgende clubavond is op 23 januari.
Het thema is dan Zelfportret. En er zal een evaluatie plaats vinden van de fotobeoordeling.

Graag de foto’s mailen naar Erik voor 20 januari (uiterlijk)

Kantinedienst : Anneke en Margriet