Clubbijeenkomst 20 Februari 2020

DE MARNER KIEK

Kort verslag van de clubavond op 20 februari 2020:

Aanwezig zijn: Emile, Erik, Hans, Klaas, Margriet, Sonja, Wim en als gast Christien.

Erik opent als plaatsvervanger van Anneke de bijeenkomst. Christien wordt welkom geheten, waarna we een kennismakingsrondje doen.

Rondvraag en afspraken:

  • “meetrekken ” door Emile staat gepland op 30 april
  • “lange sluitertijden” door Wim staat gepland op 5 maart
  • 3 mensen hebben zich opgegeven voor de lezing in Loppersum (fotoclub De Wiemers)
    op 29 april door Bas Meelker
  • Ideeën voor programma volgend seizoen graag naar Emile voor eind april

Presentatie door Emile over het fotograferen van gebouwen:
(mede als inleiding op onze komende expositie: herkenbare gebouwen of locaties in beeld brengen van onze regio’s Het Hogeland en De Marne)
Hij geeft een aantal tips, waarmee je rekening moet houden, bijv. om vertekening te voorkomen.

https://www.demarnerkiek.nl/wp-content/uploads/2020/02/Gebouwen-fotograferen_v1.1.pdf

De presentatie van Emile staat op de website in het ledengedeelte: Door Leden – Voor Leden

(zie link hierboven)