Clubbijeenkomst 23 januari 2020

Clubbijeenkomst 23 januari 2020

Afwezig: Margriet, Wim, Klaas, hans

Anneke opent om 20.00 de bijeenkomst.

Rondvraag:
Anneke, op 13 en 27 februari en op 12 en 26 maart gaat de LR club van slag. Dit gebeurt in de Warf. Het hoe en wat, hier over volgt meer informatie naar diegene dei zich heeft opgegeven.
Aanmeldingen voor de LR club Wim, Anneke, Klaas, Roelf, Margriet, Karin.

Erik, Volgende keer hebben we de ALV, heb je punten, dan graag deze aanleveren per mail.
Het thema voor deze avond is, Uit de oude fotodoos. Dit houdt in dat je 5 foto’s zoekt, Foto’s die een bijzonder verhaal of iets extra’s betekenen voor je.
Tijdens de presentatie kan de maker de foto’s toelichten. Graag de foto’s inleveren voor maandag 3 februari 2020.

Roelf, Deelt de contributie nota’s uit.

Evaluatie Foto bespreking.
De volgende standpunten kwamen naar voren.
-Meer toelichten van de foto
-Andere vorm van waarderen van de foto, punten systeem ipv goed, zeergoed.
-Kritisch naar de foto’s kijken
-Elkaar kunnen aankijken als de foto wordt besproken
-Kennis met elkaar delen
-Nieuwe commissie samen stellen.
Fotobespreking – handreiking

Het volgende werd afgesproken,
Voorbereiding van een thema avond.
* bepalen of alle foto’s op de bespreekavond kunnen worden besproken. Als er erg veel foto’s zijn ingeleverd kan er voor gekozen worden om van een clublid maar 1 foto te bespreken. Zorg er in elk geval voor dat van alle leden die werk hebben ingeleverd minimaal één foto wordt besproken.
* Ook kan een aantal foto’s kort getoond worden met een enkel woord van toelichting.

Advies: beperk je tot het bespreken van maximaal 20 foto’s.

*Een ieder zet hun commentaar op een bespreekformulier(formulier op website beschikbaar; zelf afdrukken).
*de bespreking op de clubavond thuis voorbereiden
*korte discussie van de aanwezigen ; de maker wordt uitgenodigd daarop te reageren
*maximaal 2 foto’s inleveren geef zo nodig met een nummer aan hoe graag je wilt dat een foto wordt besproken (nr. 1 als eerste); als er te veel foto’s zijn ingeleverd wordt de tweede foto niet besproken
*een serie samenhangende foto’s geldt als één foto

Het nieuwe formulier om de foto’s te bespreken staat op de website.

Naar deze korte rondvraag word het thema zelfportret getoond.
Foto Emile
Foto Erik
Foto Henke

Volgende bijeenkomst is op 6 februari.
Dan hebben we de Algemene Leden Vergadering.

Kantine dienst: Margriet en Anneke (Roelf is afwezig en Anneke valt voor Roelf in)