Clubbijeenkomst 3 oktober 2019

Clubbijeenkomst 3 oktober 2019

Afwezig :Sonja, Sjoerd, Karin, Hans, Hanneke, Henke
Aanwezig: Anneke, Hilda, Margriet, Jaap, Wim, Roelf, Erik

Anneke opent de eerste clubavond van dit seizoen en heet iedereen welkom.
Aan Margriet wordt gevraagd om een bloemetje en kaartje te sturen naar Sonja en haar beterschap te wensen.
Erik geeft aan dat de website is bijgewerkt en dat voor het seizoen 2019-2020,
-De Fotoketting 2019-2020 erop staat, het verzoek om ook de digitale versie, welke je mailt naar de volgende, ook deze te mailen naar mij (Erik)
-Het Thema “””10 foto’s staat ook op de website en let op de inlever datum (zie website)

Anneke heeft contact gehad met Hennie Verboom, contact persoon voor dorpshuis De Warf. In januari 2020 wordt de Warf heropend. En nu is het de bedoeling dat er dan door de Fotoclub een expositie wordt gehouden. Door middel van presentatie schermen is dit mogelijk. Hilda merkt op dat dorpsvereniging Hornhuizen ook een expositie had in de kerk van Hornhuizen en hiervoor ook schermen werden gebruikt, wellicht dat deze in bruikleen kunnen worden gebruikt. Anneke gaat hier achter aan en zal hierover informeren.

Wim vraagt hoe het is met het Lightroom clubje, omdat Sjoerd ermee stopt en er een andere plek moet worden gezocht. Wellicht dat dit ook in de dorpshuis kan? Anneke zal hier naar informeren.
Tevens vraagt Wim naar de invulling. En hoe vaak. Wim zal het een en ander uitzoeken, qua presentatie op de avond en wanneer, maar komt hierop terug.

Erik zal een mail rondsturen met de vraag: Idee voor nieuwe expositie, thema voor het nieuwe seizoen.

Afwezig zijn volgende keer: Wim, Roelf en Margriet

Naar de rondvraag worden de vakantie foto’s getoond.

 

Volgende clubavond is op 17 oktober 2019.
Met als thema : LICHT
Graag de foto’s uiterlijk door mailen voor 15 oktober 2019 naar Erik

Kantine dienst op 17 oktober Emile en Anneke