Clubbijeenkomst 5 maart 2020

DE MARNER KIEK

Kort verslag van de clubavond op 5 maart 2020:

Aanwezig zijn: Anneke, Emile, Erik, Hans, Henke, Hilde, Klaas, Margriet, Roelf, Sonja, Wim en als gast Peter van Ooijen. Anneke opent de bijeenkomst. Peter wordt welkom geheten, waarna we een kennismakingsrondje doen.

Rondvraag en afspraken:

· Erik en Henke hebben datumvoorstellen gedaan voor 3 uitstapjes met inschrijving via mail

· Foto’s met lange sluitertijden inleveren vóór 15 maart bij Erik

· Ideeën voor programma volgend seizoen graag naar Emile voor eind april

· De foto’s van de lopende expositie in Pieterburen kunnen, als er vraag naar is, worden verkocht, waarbij de opbrengst naar de clubkas gaat

· Erik geeft nog wat uitleg bij de foto’s van leden op de website: aanleveren foto’s per stuk, foto’s worden geplaatst in volgorde van aanlevering, geen eigen sortering mogelijk, tekst is facultatief

Presentatie door Wim over het onderwerp: “Trage sluitertijd”

Centraal staat hierbij de belichtingsdriehoek van ISO, Sluitertijd en Diafragma.

De presentatie van Wim staat op de website in de besloten ruimte: Door leden – Voor Leden https://www.demarnerkiek.nl/wp-content/uploads/2020/03/Sluitertijd.pdf

Naast de lezing was het een geanimeerde bijeenkomst met een hoog doe-gehalte, omdat bijna iedereen zijn camera-apparatuur had meegebracht om te oefenen met trage sluitertijd. Eigen foto’s t.b.v. bespreking graag vóór 15 maart inleveren bij Erik.