Algemene ledenvergadering 21 februari 2019

Afwezig :Jaap, Karin en Roelf
André, oud penningmeester, schuift aan om de financiën toe te lichten.

Anneke opent de vergadering en heet de leden welkom.

  • Notulen van de Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2018 worden goedgekeurd

Nog nav de notulen: Wat vinden we van de club zoals het nu gaat.
Over het algemeen gaat het beter.
Margriet is geschrokken van het vertrek van het grote aantal leden (7)
We moeten er voor waken dat het weer slechter gaat worden, dit is er geleidelijk in geslopen, dus vaker kijken of het werkelijk nog goed gaat met de club.

Hoe ervaren de nieuwe leden. Voelden zich meteen welkom, kleine club is prettiger.
Fotobespreking gaat beter, maar de manier van bespreking gaan we het nog een keer over te hebben.

Mededelingen:
Wim:
* Er is een lezing van Ruud Smit over Landschapsfotografie op zondag 24   februari 2019 in Museum Wierdenland Ezinge

Erik:
* Privacyverklaring  staat op de website.
* Een blokje van én voor leden zoals info van het LRclubje enz.
* Er zijn veel foto’s op de site geplaatst door de leden, waarvoor dank!

 Wim vraagt of de volgorde van de foto’s ook andersom kan. De    nieuwste eerst, anders moet je steeds eerst door alle al eerder geplaatste   foto’s scrollen.

Al sinds november 2018 zou er een nieuw lid langs komen maar is nog steeds niet geweest, ondanks een aantal keren toegezegd te hebben de eerst volgende clubavond langs te komen. We laten het.

  • Financieel verslag

Er “mist” geld van de spaarrekening, dit is de kascommissie niet opgevallen. Het geld was overigens niet echt zoek, maar was niet in de juiste kolom geplaatst. André heeft de fout hersteld.
De kascommissie, bestaande uit Henke en Sjoerd geven decharge aan de oud penningmeester.

Er moet een nieuw kas commissielid komen, Henke is aftredend. Hans meldt zich als nieuw kas commissielid. Sjoerd blijft nog een jaar zitten. De nieuwe kascommissie bestaat dus uit Sjoerd en Hans

De club staat er financieel goed voor.
€926,95 lopende rekening
€300,86 spaarrekening

Ondanks dat de club er goed voorstaat gaat de contributie, met instemming van de vergadering, dit jaar met €10,00 omhoog. Dit is omdat er een verenigingsrekening geopend is, deze kost €10.00 per maand.

Ook zullen er dit jaar meer kosten zijn ivm het 12½ jarig jubileum.

Commissies:
* Uitjescommissie:
Lang weekend weg in april van niet haalbaar, daarom het voorstel om in september te gaan, hier komt nog een mail over.
Er is wel behoefte aan om op korte termijn een dagje uit te gaan, hierover buigt de uitjescommissie zich ook. Opties voor een dagje uit zijn:
Waddeneiland
Stavoren
Greetsiel
Over de dijk, via achterafweggetjes naar Zwarte Haan (Bildtzijl)

* De 12½jaarcommissie is voor aanvang ALV bij elkaar geweest, er moet eerst bij oud leden geïnventariseerd worden of er animo voor een reünie is voor er concreet plannen gemaakt kunnen werden. Wordt vervolgd.

* Expositiecommissie wil snel bij elkaar te komen om een expositie te  organiseren

* Overige commissies: Geen bijzonderheden

Emile: Presentatie sterrenfotografie komt nog

Karin wil de notulen graag per mail ontvangen

Wie heeft nog meer de voorkeur voor mailen? Dit zijn een aantal. Het lastige is echter, wanneer je deze mailt en er blijkt een foutje in te zitten, je de notulen nog een keer moet mailen en zo heb je dan meerdere versies in omloop. Handiger is om een link van de notulen op de website te mailen, dit gaan we proberen.

Rondvraag:
Hans:
De fotoketting is bij Wim.
Fotolijsten, zijn er genoeg of moet er nog iets bij. Er zijn genoeg, er zijn meer lijsten dan we leden hebben.

André:
Heeft het financieel archief vanaf 2006 nog, Anneke geeft dit aan Roelf.
Moet Albert nog bedankt worden voor zijn inzet voor de aanschaf van beamer, scherm en laptop, hij heeft hier veel voor gedaan. De overige leden vinden van niet, de expositiecommissie verzet ook veel werk, deze krijgen hiervoor ook niets.

Anneke sluit de vergadering.

Na een korte pauze gaan we door met de foto in het thema Schaatsen. Er zijn 9 foto’s ingeleverd.

De foto van Sonja wordt tot foto van de maand gekozen.

Volgende keer hebben we spreker Rugmer Zwerver

Kantinedienst hebben Henke en Karin