Club bijeenkomst 2 mei 2019

Notulen fotoclub De Marner Kiek 2 mei 2019

Afwezig: Hanneke, Henke, Erik, Ines
Ines heeft wegens drukke werkzaamheden voor de rest van dit seizoen afgezegd.

De expositiecommissie is voor de clubavond bijeen geweest. Streven is om op de avond van de reünie de expositie ook te lanceren. De expositie zal bestaan uit ongeveer 20 collages van 12½ jaar foto’s van de maand. (oud)Leden worden mogelijk benaderd voor foto’s omdat deze niet meer of als een te klein bestand in het archief zitten.

In Zoom van deze maand staat een interessant artikel over Light Room

18 mei is er voor de liefhebber een open dag bij de Fotofabriek in Groningen

Anneke wil haar bardienst van volgende keer graag ruilen, Margriet draait deze.

Het Lightroomclubje komt dit seizoen niet meer bij elkaar. Volgend seizoen moet er een andere locatie gezocht worden. Anneke stelt voor dit te gaan rouleren.

Het viel Hans op dat de foto’s uit de entree van het gemeentehuis zijn verdwenen en vroeg zich af wie eigenaar van de foto’s is. We denken de gemeente want deze heeft ze betaald. Anneke informeert bij de gemeente.

Margriet heeft contact met André gehad, het gaat goed, de operatie is goed verlopen.

Roelf meldt dat de contributie binnen is. Meldt zich tevens voor de volgende keer af.

Jaap is naar een tentoonstelling in het Groninger Museum geweest, deze loopt nog tot 5 mei.

De fotoclub De Pollen uit Warffum exposeerde in het HIP Lauwersoog, Sjoerd heeft gevraagd of wij daar ook een keer kunnen exposeren, de eerste reactie was enthousiast de 2e iets minder. Zaak is wel om al vast foto’s te gaan maken van het Lauwersmeer/haven en dan zou het mooi zijn wanneer we een beetje afwijken van de standaard Lauwersmeerfoto’s, denk bijv aan de zeekant, of kijk eens in je archief foto’s van de storm of van de vervuiling. Er wordt een dagje Lauwersmeer fotograferen gepland

Sjoerd houdt het pad bij het HIP warm.

Emile geeft een PP presentatie over macrofotografie en daarna gaan we aan de slag. Er wordt druk geoefend en bij elkaar gekeken en uitgelegd. Een aantal leden heeft een zgn ledflitser, dit is een ringflitser maar dan met ledverlichting. Voordeel van zo’n flitser is dat er ook vast licht op zit waardoor je het onderwerp mooi kan belichten.

Aan het einde van de avond worden er nog wat foto’s bekeken die zijn gemaakt.