Clubbijeenkomst 10 januari 2019

Clubbijeenkomst 10 januari 2019

Afwezig : Hanneke, Roelf

Anneke opent de vergadering en heet iedereen welkom en wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar.

Halverwege de avond komt er een nieuw aspirant lid, Wim van den Born, kijken. Hij kon niet vanaf 20:00 aanwezig zijn.
Clubavond van 30 mei wordt verzet naar 23 mei ivm Helmelvaart.
De 10 foto’s worden dan gepresenteerd. Erik maakt er een presentatie van. Het is niet de bedoeling dat de foto’s besproken worden.

De Pollen heeft gevraagd of we op de lijst van fotoclubs in Groningen willen.
Anneke zoekt uit of we hiervoor geen lid van de fotobond moeten zijn.

Jaap wil graag weten wat de portfolio precies inhoud.
Het is de bedoeling dat een aantal leden 5 foto’s presenteren met uitleg zodat we een beetje een indruk krijgen waar iemands interesse ligt.

Rondvraag:
Erik: Website is aangepast. Er komt een nieuw inlogsysteem, hierover komt een mail. Iedereen krijgt een eigen inlog en wachtwoord (iedereen heeft nu hetzelfde wachtwoord) Ook kan men niet meer in de dashboard van de website.
De uitjescommissie stuurt een inventarisatie mail over het uitje.
Margriet merkt op dat ze al een aantal keren de naam Aart bij de afwezigen is tegen gekomen, maar heeft geen idee wie dit is. Aart is (was) een potentieel lid, die een zou komen kijken, maar heeft hier blijkbaar van afgezien.
We proosten op het nieuwe jaar en maken de gebruikelijke groepsfoto.

Er zijn door 10 leden 19 foto’s ingeleverd
Beste foto
1 Henke Mysterieuze bomen
2 Hilda Knop in ijzel
3 Emile Besneeuwde takken
3 Erik Schaduw op besneeuwd grasveld