Clubbijeenkomst 21 maart 2019

Clubbijeenkomst 21 maart 2019

Roelf heet iedereen welkom en opent de club avond.
Afwezig zijn: Hilda, Wim, Hanneke, Anneke en Sjoerd.
Een nieuw aspirant lid, Ines Kolk-Strobl is aanwezig.
Ines is al eerder lid geweest van de fotoclub. Er wordt eerst een voorstel rondje gedaan door de leden en Ines stelt haar ook voor.

Roelf meld dat er aan het einde van het seizoen een evaluatie komt inzake het beoordelen van de foto’s.

Rondvraag:
Henke,
12 ½ jarig jubileum, Er zijn tot nu toe 17 aanmeldingen binnen van oud leden.
Een aantal opties worden nog besproken, zoals op welk tijdstip, programma, financiële bijdrage.
De commissie komt hier nog op terug.

Uitje 11 mei, Deze gaat niet door vanwege aantal leden wat mee ging. Hier volgt nog een mail op met een nieuwe datum.

Ines,
Nodigt de fotoclub uit om te komen kijken bij hun Tulpenbedrijf in Kruisweg. De Programma commissie zal deze uitnodiging meenemen en komt hier op terug.

Roelf,
Graag een verzoek om als men een mail ontvangt, dan hier ook graag een antwoord op wil geven.
En vraagt of het noodzakelijk is om er een clublid extra toe te voegen voor het bij houden van de website en op de hoogte is hoe het allemaal werkt.
Nee, niet nodig. In de praktijk zal dit niet werken, een persoon die dit in beheer heeft. Daarnaast heeft de fotoclub eigen harde schijven waar het een en ander aan informatie op staat en mocht er een overdracht zijn, dan staat alles op papier en op de harde schijf, wat te maken heeft met de website.

Jaap,
Zou graag op de website, bij Foto’s leden, zijn profiel foto veranderen. Dit is mogelijk om een mail te sturen naar de webmaster(Erik) en aangeeft welke foto je geplaatst wil hebben.

Margriet,
Zou graag op de website, bij de Foto’s leden, oude foto’s eraf willen halen. Dit is mogelijk om een mail te sturen naar de webmaster(Erik) en aangeeft welke foto je verwijderd wil hebben.
Lief en Leed,
Vraagt of iemand weet hoe het met Andre gesteld is, en of er een telefoon nummer van Andre bekend is zodat ze contact met Andre kan opnemen. Erik stuurt haar het nummer door.

Erik,
Naar aanleiding van de mail die naar alle leden is gestuurd inzake Uitje september 2019.
Is aangegeven dat het weekend van 27-28-29 en 30 september de voor keur heeft om weg te gaan.
Er zal naar iedereen een mail worden gestuurd, zodat men definitief kan aangeven of men mee gaat of niet. Aan de hand daarvan kan het programma verder worden uitgewerkt.

Naar de rondvraag worden de foto’s gepresenteerd. Het thema was dit maal naar aanleiding van de spreker van 7 maart. Rudmer Zwerver. Thema Creative Nature
1e plaats Erik
2e plaats Henke
3e plaats Erik

Volgende clubavond is op 4 april.
Dan staat er een bezoek aan de Eemshaven op de agenda.