Clubbijeenkomst 23 mei 2019

Clubbijeenkomst 23 mei 2019

Afwezig: Roelf en Hanneke

De voorzitter opent de clubbijeenkomst.
Hilda komt wat later en de notulen zullen genoteerd worden door Erik.

We beginnen met de rondvraag en daarnaar zullen de 10 foto’s worden gepresenteerd.

Emile:
2 week geleden is er een mailtje verstuurd inzake expositie 12,5 jaar bestaan fotoclub De MarnerKiek.
Tot nu toe is daar weinig respons opgekomen. Er zijn een aantal foto’s ontvangen, maar nog niet van iedereen.
Iedereen ontvangt nogmaals via de whatsapp groep de benodigde informatie om de foto’s aan te leveren. 2 foto’s in te leveren in een zo groot mogelijk resolutie. En deze te mailen naar Emile.

Hans:
Inzake de fotoketting, mist hij nog een aantal geprinte foto’s.
Graag met Spoed inleveren bij Hans, want anders is de ketting niet compleet tijdens de presentatie op BBQ avond van 13 juni.

Anneke:
Hoever is de programma commissie met de voorbereidingen voor het seizoen 2019-2020?
De commissie zal hiermee aan de slag en zal deze nog voor aanvang nieuwe seizoen naar alle leden mailen.
Heb je nu een idee voor het volgende seizoen, stuur dan een mail naar een van de commissie leden.
Zo wie zo komt er op het programma weer de 10 foto’s te staan. Ook hier volgt nog nadere informatie over voor het nieuwe seizoen.

De eerste clubavond zal op 10 oktober 2019 zijn. Normaal zouden we in september onze eerste clubavond hebben, maar vanwege het uitje, wordt het verplaatst naar 10 oktober.

Tevens wordt er gevraagd om hoe we verder moeten gaan met het LR clubje. Dit omdat Sjoerd gaat verhuizen en er een nieuwe locatie moet worden gevonden. Heb je een idee of suggestie, stuur dan een mailtje naar Anneke.

Hilda:
Heeft een presentatie meegenomen inzake de expositie 12.5 jaar fotoclub. Tijdens de pauze zal ze deze laten zien.
Nog niet iedereen heeft gereageerd op het uitje van 8 juni a.s. Waarbij de verzamelplaats is in Zoutkamp op de parkeerplaats van de ijsbaan. Het hoe en wat en waarheen zal dan worden toegelicht op de verzamelplaats.

Tevens wordt er gevraagd of iemand nog kan helpen met de voorbereidingen voor de a.s. BBQ
Het een en ander is al geregeld, maar wellicht dat er leden zijn die nog wat willen doen.
Margriet zal een pasta salade maken.
Henke zal Turks brood maken.
Hilda een salade en zal tevens met Ria contact opnemen inzake het toetje.

Er komen ca 8 oud leden en tot nu toe zijn er 12 leden aangemeld van de fotoclub.
De deadline om te reageren of je komt of niet is toto volgende week 31 mei 2019.

Zodat dan de voorbereidingen kunnen worden getroffen.
Indicatie zal tussen de 20-25 personen zijn. Dit ter info voor die gene die het een en ander zal voorbereiden.

Naar de rondvraag werden de 10 foto’s door Erik gepresenteerd.
In totaal 14 filmpjes met 32 minuten film en voorzien van muziek.

Een leuk idee om aan de hand van een opdracht 10 foto’s te maken.
Zeker voor herhaling vatbaar en zal zeker terug komen voor het volgende seizoen.

De volgende en laatste clubavond voor dit seizoen is op 13 juni.
Deze wordt afgesloten met een BBQ en tevens ook wordt het 12.5 jaar bestaan van de fotoclub dan gevierd.
Het een en ander zal dan gepresenteerd worden op de ze avond.
Zoals vanouds zal Hans de presentatie doen van de fotoketting 2018-2019.

Een aantal leden die niet op de BBQ avond aanwezig zullen zijn, werd al een fijne/ plezierige en fotogenieke vakantie gewenst.