Clubbijeenkomst 24 januari 2019

Clubbijeenkomst 24 januari 2019

Afwezig : Hilda, Roelf, Henke, Anneke, Karin

Erik opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ook nieuw aspirant lid, Wim van den Born is aanwezig.

Zoals gewoonlijk beginnen we met de Rondvraag:
Hanneke: Heeft met nieuw aspirant lid Aart gesproken en kon melden dat Aart op de eerst volgende club avond (7 februari) aanwezig is.

Emile: Op onze eerst volgende clubavond, staat Doe-avond Sterrenfotografie op de agenda.
Emile gaat in overleg om te kijken voor een alternatief bij Bewolkt/slecht weer. En stuurt een E-mail wat een alternatief is voor deze avond.

Hans: Foto ketting is bij: Karin (aangezien Jaap nog niks heeft ontvangen)
Opmerking: Om het ritme en tempo bij de fotoketting te houden, graag binnen twee weken door sturen naar de volgende op de lijst.

Erik: Iedereen heeft een nieuwe inlog code ontvangen. En ook kan iedereen nieuwe afbeeldingen toevoegen op de website. Zowel het inloggen als het plaatsen van nieuwe foto’s op de website heeft geen problemen opgeleverd voor iedereen.
Opmerking: Wel werkt de website van tijd tot tijd nog traag, maar hier wordt aan gewerkt.

Iedereen heeft een mail ontvangen van over de presentatie 10 foto’s. Dit is voor iedereen duidelijk.
Opmerking: Graag nog wel tussentijds een herinnering hierover.

Uitje inventarisatie: Nog geen reactie ontvangen van 6 leden. Denk om de deadline van 31 januari a.s.

Naar de rondvraag, presenteerde Jaap, Sjoerd, Hanneke en Sonja hun portfolio.
Waar uit bleek waar hun interesse voor fotografie lag en een ieder lichte dit mondeling toe.

Vanwege ruimte op de avond, werden ook nog de foto’s bekeken van de andere leden. En werd waar dit mogelijk was, mondeling toegelicht door de leden.
Vertelde Wim wat hij zoal fotografeerde.
En werd de avond verder gevuld met het bekijken van de foto’s welke op de website staan.

Volgende clubbijeenkomst: 7 februari 2019
Kantine dienst: Anneke/ Hilda (Erik heeft de sleutel en kas)