Clubbijeenkomst 7 Februari 2019

Notulen 7 februari 2019

Afwezig : Hanneke, Roelf, Henke, Karin, Emile, Aart

Wim heeft besloten lid te worden van de fotoclub.

Uitje wordt geïnventariseerd en tijdens de ALV komt de uitjescommissie er op terug.

Sjoerd wil graag weer met lightroom aan de gang. Anneke doet een voorstel aan het LRclubje.

Fotoketting is bij Hanneke

Lief en leedcommissie:
Oud lid André zit in de lappenmand, Margriet stuurt een kaartje.

Volgende keer ALV. Agenda punten kunnen bij Hilda worden ingeleverd

Erik legt het thema van vanavond uit, spelen/schrijven met licht.

Kantinedienst: 21 Februari : Henke en Hilda