Clubbijeenkomst 7 Maart 2019

 

Afwezig :Hanneke, Hans, Wim

 

Anneke opent de vergadering en heet speciaal Rudmer Zwerver en potentieel nieuw lid Dick van der Berg.
Onze gastspreker van vanavond, Rudmer Zwerver, stelt zich voor, daarna doen we even een voorstelrondje.

Roelf deelt de rekening voor nieuwe contributie uit. Graag €60,00 (Let op nieuw bedrag) over te maken op:
NL07INGB0008463047 tnv De Marner Kiek ovv Contributie 2019

 

 

We kijken naar de presentatie van Rudmer. Hij laat zien hoe sommige foto’s tot stand komen. Veel foto’s zijn in scene gezet, sommige gemaakt in een aquarium of bij een vogelkijkhut. Een aantal vleermuisfoto’s zijn gemaakt in de toren van de Der Aa-kerk, door de camera op automatisch schieten te zetten, de flitsers dvm triggers te activeren en het trapgat zo af te plakken dat de vleermuizen maar via één route naar boven konden komen. De fotograaf lag, terwijl de foto’s gemaakt werden lekker in zijn eigen bed te slapen.
Naast zijn werk als fotograaf werkt hij mn in de zomer ook nog in het veld als ecoloog.
Het was een erg boeiende lezing.