Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In 2019 was er 15 maal een clubavond.
De fotoclub had in januari 2019 14 leden en op januari 2020 12 leden.
Er gingen leden weg en kwamen leden bij.
We hadden twee gast sprekers, Rudmer Zwerver en Roef Hopman.
We hadden verschillende doe avonden, die door Wim en Emile werden verzorgd. Hun presentatie is terug te vinden op de website onder het kopje Door en Voor leden.
Tevens waren er verschillende thema’s en er werden veel foto’s ingeleverd en gepresenteerd via de beamer.
Daarnaast was er ook nog een Lightroom clubje, die bij Sjoerd in Eenrum bij elkaar kwamen om het te hebben over de technieken binnen LR.
Erik nam het secretariaat over van Hilda, en het bestuur bestaat uit 3 personen.
Anneke Voorzitter, Roelf Penningmeester, Erik Secretariaat en website.
De fotoclub heeft een nieuw rekening nummer, deze is NL07INGB0008463047 tnv De Marner Kiek.

12 en half jarig bestaan werd gevierd in combinatie met de BBQ. Hier werd ook de nieuwe expositie getoond. Een reizende expositie. Eind 2019 werd er in Pieterburen in het gebouw van bezoekerscentrum Waddenkust een expositie gehouden. Deze is daar nog steeds te zien.
De website is vernieuwd en ruim 9000(pagina weergave) is de website bekeken.
Er waren verschillende uitjes, onder andere de Eemshaven, Zwarte Haan.
Naar Duitsland omgeving Eifel