Bestuur en commissies

Bestuur:

Voorzitter:   Janna
Penningmeester: Roelf
rek nr:  NL07 INGB 0008463047 tnv De Marner Kiek
Secretariaat : Sonja
Website:  Wim

Commissies

Kas-commissie:
1: Wim  2: Sonja   Reserve:

Programma-commissie:
Karin, Emile, Wim
Contact persoon : Wim

Expositie- commissie:
Anneke, Karin, Emile

Beoordelings- commissie:
Wim, Emile

Beheer laptop/beamer-commissie:
Wim, Emile 

Overig:

Fotoketting
Hans

Uitjes- commissie:
Roelf, Sonja, Wim

Lief en Leed
Roelf (voorstel)

Interesse groepjes
Light Room: Anneke-Wim