Bestuur en Commissies

Bestuur:
Voorzitter:   Anneke
Penningmeester: Roelf 
Nieuw rekening nummer :  NL07 INGB 0008463047 tnv De Marner Kiek
Secretariaat : Sonja   
Website:  Erik   

Kas-commissie:     
1: Emile  2: Wim   Reserve:  Sonja

Programma-commissie:
Karin, Emile, Wim
Contact persoon : Wim

Expositie- commissie:
Anneke, Karin, Emile

Beoordelings- commissie:
 Wim, Klaas

Beheer laptop/beamer-commissie:
Erik, Emile voor het instellen

Fotoketting
Hans

Uitjes- commissie:
Erik, Henke, Hilda

Lief en Leed
Roelf (voorstel)

Interesse groepjes
Light Room: Anneke-Wim