FOTO BESPREKING

Foto bespreken.

Het is in het algemeen een gewoonte om foto’s te beoordelen en het resultaat met cijfers/punten/stemmen(*).
Wie het hoogste cijfer of meeste punten of stemmen had werd de winnaar.
Het gevolg daarvan is dat het verschil tussen 12 en 10 (*) niet verklaarbaar en zichtbaar is.
Daarbij komt het woord “beoordelen” ook over alsof het een soort van vastleggen is.
Wij spreken liever over een foto bespreken.

Wij zijn van mening dat: Iedere foto mooi kan zijn wanneer je hem in de juiste context plaatst.
En dat creatief werk – dus ook een foto – niet “gemeten” kan worden.
Het is de kunst om de klassieke spelregels van de fotografie op een aangename manier te combineren met de creatieve mogelijkheden van de moderne fotografie.

Handleiding:
1-Ieder lid levert Max. 2 foto’s in.

2-Stuurt deze digitaal, in jpeg en in Max. resolutie naar Erik (deze leidt de fotobespreking).
Kleurruimte SRGB (in verband met de instelling op de beamer zodat de foto er zo natuurgetrouw mogelijk uitziet bij de presentatie).
Tijdstip tot insturen van de foto: één dag voor de clubavond.

3-De foto blijft anoniem tot op het laatst, bij de bespreking wordt de maker bekend (dus geen ®).

4-Alle foto’s worden een eerste maal getoond. (20 seconden kijktijd, achter elkaar)

5-Daarnaar word de foto beoordeeld door de clubleden. De foto’s worden nogmaals getoond. (30 sec beoordelingstijd).
In die tijd kan men de foto’s beoordelen. D.m.v. het beoordelingsformulier in te vullen wordt er
beoordeeld, niet in cijfers maar in termen:
– Hoe vindt je de Foto? (Zegt het je iets of juist niet)
Zeer Interessant, Interessant, Minder Interessant, Niet Interessant.
– Hoe vindt je de Inhoud? (Voldoet het aan het thema qua: creativiteit, emotie, compositie, de
verbeelding)
Zeer goed, Goed, Minder goed, Matig

– Hoe vindt je de Techniek? (Standpunt, brandpunt, kleurgebruik, stijl, kwaliteitsaspecten)
Zeer goed, Goed, Minder goed, Matig.
– Hoe vindt je de Presentatie? (Afwerking van de foto, gekozen passe-partout)
Zeer goed, Goed, Minder goed, Matig.
Eindoordeel foto
Uitmuntend, Zeer Goed, Matig.

6-Na de beoordeling op papier komt er een uitslag uit.
Welke foto is:
Uitmuntende, Zeer Goed, Goed, Matig.

7-Naar de beoordeling worden alle foto’s besproken.
Foto bespreken:
Vraag aan de maker: Waarom heb je juist deze foto ingestuurd? Met als uitgangspunten A, B, C:

– A. De inhoud of zeggingskracht
– B. De techniek
– C. De presentatie
Met andere woorden, waarom vind je dat je deze foto bij het thema wilt presenteren.
1. De inhoud of zeggingskracht
– De interpretatie van het onderwerp, de verbeelding, wat wil de maker van het beeld vertellen
– Originaliteit en creativiteit van de maker
– Spanning of dynamiek in de opname
– Het gekozen moment, de emotie of de geladenheid van het beeld
– De plaatsing van het onderwerp (compositie en balans van de opname)
2. De techniek
– Het gekozen standpunt en perspectief
– De selectie van het gebruikte brandpunt (inkadering)
– Het kleurgebruik (verzadiging, zwart/wit, monochrome, gedurfd)
– De stijl
– Kwaliteitsaspecten (scherpte, scherptediepte, contrast, belichting, bewerking)
– Gebruik flits of juist niet
3. De presentatie
– De afwerking van de print
– Het gekozen passe-partout
Het is de kunst om de klassieke spelregels van de fotografie op een aangename manier te combineren met de creatieve mogelijkheden van de moderne fotografie.
Waarbij opbouwende kritiek een voornaamste doelstelling moet zijn!
Iedere foto kan mooi zijn, wanneer je hem in de juiste context plaatst.

8-Diegene die de avond leidt stuurt de avond aan, qua ratio naar de aangeleverde hoeveelheid foto’s en tijd die beschikbaar is op de avond.

9-Ieder lid mag max. 2 foto’s inleveren.
-Alle foto’s worden getoond en worden beoordeeld door de leden.
-Is er vanwege tijdsgebrek te weinig tijd om alle foto’s te bespreken, dan wordt er sowieso van alle leden één foto besproken.
-Dus geef altijd op welke foto je in ieder geval besproken wilt hebben.

10-De 3 best beoordeelde foto’s worden op de website geplaatst.

11-Mocht je wel foto’s ingeleverd hebben, maar ben je afwezig op de avond, dan worden jouw foto(‘s) wel beoordeeld.