Info nieuwe leden

Toelichting voor nieuwe leden.

Welkom bij de Fotoclub de Marner Kiek !

A.
Wij zijn een club met de doelstelling om fotografie voor iedereen toegankelijk te maken.
Om de 14 dagen komen we bijeen in het dorpshuis de Warf in Warfhuizen en wel op de donderdagavond om 19.30 uur.

We hopen elk jaar een gevarieerd programma samen te stellen, waarbij ook inbreng van de leden gewenst is.
Tevens gaan we er op uit om buiten het clubhuis met elkaar de fotografie te beoefenen.

We zijn geen lid van de fotobond, zijn we wel geweest, maar we zagen de meerwaarde er niet van in en hebben daarom in 2014 het lidmaatschap opgezegd.

Contributie bedraagt € 100,- per jaar. De penningmeester stuurt in januari een factuur.

B.
We hebben een eigen website : www.demarnerkiek.nl. Daar kan iedereen volgen wat we allemaal doen.
Op de website kun je voor het ledenonderdeel inloggen met een wachtwoord ( krijg je van de webmaster).
Inlogknop staat onderaan de website: Ledeninfo.
Je hebt nu toegang tot de pagina met info voor leden, waarin de huishoudelijke mededelingen, procedures, ledenlijst enz. te vinden zijn.

C.
Op de website heb je een eigen pagina met foto’s van jou.
Het beheren daarvan loopt via de fotosite Flickr. Hoe je daar een account aanmaakt enz. vindt je in deze handleiding.
UPDATE: voorlopig uitgezet, wordt nog een keer besproken

D.
Tevens wordt je toegevoegd aan de Whatsapp groep van de club. Daarin kunnen we elkaar uitnodigen voor als je bijv. zelf ergens naar toe gaat om te fotograferen en anderen kunnen mee, of andere mededelingen onderling.
Afmelden voor een clubavond graag via de app.

E.
Er wordt een rooster opgezet voor de kantinedienst waarbij iedereen in toerbeurt de koffie zet en weer opruimt, wanneer je je afmeldt en je hebt toevallig kantinedienst dan graag zelf voor vervanging zorgen.
Rooster: zie ledenpagina.

Weet je welkom op onze club, voor vragen kun je het bestuur per mail bereiken.
Wij wensen je een inspirerende tijd bij ons, waarbij naast serieuze fototechnische onderwerpen ruim tijd is voor de nodige ontspanning.

 Procedure Fotoketting.

De naam Fotoketting zegt al iets.
Het is een ketting van foto’s die zijn gemaakt door verschillende fotografen, waarbij hun kijk en fantasie een belangrijke rol spelen.

Werkwijze is als volgt:
Er is een lijst gemaakt waar de namen van de fotografen op staan.
Nr 1 op de lijst maakt een foto en stuurt deze door naar nr 2.
Deze reageert hierop door middel van een foto waarbij zijn/haar kijk en fantasie een belangrijke rol speelt en waarvan hij/zij vindt dat dit een vervolg is op de foto die is ontvangen.
Nummer 2 stuurt de door hem/haar gemaakte foto door naar nummer 3 en die weer naar nummer 4-5-etc.

Om de snelheid erin te houden heeft men hiervoor maximaal twee weken de tijd voor.
Dus :

1. je ontvangt een foto en binnen twee weken stuur je je antwoord daar op door naar de volgende.

2. Mail je de foto door naar de volgende op de lijst, dan mail je hem ook gelijk door naar de webmaster, Wim (wimvdborn@planet.nl) met een korte toelichting.

Mail het in een zo groot mogelijke resolutie.

3. Iedereen die een foto heeft gemaakt en doorgestuurd heeft naar de volgende, print deze uit en doet deze in een gesloten enveloppe, met vermelding van jouw naam erop, en levert deze in bij Hans.
(hulp nodig bij printen? vraag Wim)

Aan het eind van het clubseizoen worden alle foto’s die zijn afgedrukt gepresenteerd tijdens de BBQ.
Deze presentatie wordt door Hans verzorgd.
Als eerste wordt nummer 1 omgedraaid en ook de laatste foto wordt omgedraaid.
Zodat eenieder kan zien waar de ketting is mee gestart en mee geëindigd is.
Hierna worden dan de andere foto’s omgedraaid en legt iedere fotograaf uit waarom hij/zij juist deze foto als reactie op de vorige foto heeft gemaakt.
Aan het eind van het seizoen worden alle foto’s van de fotoketting op de website gezet.

 Procedure jaarthema.

De laatste jaren hebben we elk jaar een thema: 10 fotos.
Het idee is dat je daar het hele seizoen mee bezig kan zijn, tijdens de laatste clubavond presenteren we het aan elkaar.

Zie de algemene ledenpagina voor de invulling per jaar.

NB: daar vind je ook de namen voor de fotoketting..