Privacy verklaring


Privacy verklaring Fotoclub De Marner Kiek

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fotoclub De Marner Kiek verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website (alleen voor leden) aan te maken, en plaatsing persoonsgegevens op onze website (alleen voor leden)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de leden via een app
-Door jou gemaakte foto’s, die de club in het kader van haar activiteiten publiceert, die jij voor dat doel zelf beschikbaar heb gesteld, en waarbij de fotoclub ook jouw naam publiceert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@demarnerkiek.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Als je op onze website (alleen voor leden) bij je profiel een foto van jezelf plaatst, slaan we deze zichtbaar op. Als je een door jou gemaakte foto zelf ter beschikking stelt in het kader van clubactiviteiten (winnaars thema worden op de website geplaatst, foto Galerij, foto’s van leden) wordt daarbij je naam als fotograaf vermeld. We vragen je hiervoor éénmalig toestemming. Deze toestemming mag je te allen tijde intrekken.
Als je meedoet aan een expositie vragen we je separaat toestemming voor naamsvermelding.
We attenderen onze leden erop dat de fotoclub er geen invloed op heeft dat foto’s met jouw naam die op het internet staan door gelinkt kunnen worden door derden en dat de pers een afbeelding kan tonen van een foto die meedoet in een expositie als zij verslag doen van een dergelijke expositie.

Waarom we gegevens nodig hebben
Fotoclub De Marner Kiek verwerkt jouw persoonsgegevens, voor website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– Fotoclub De Marner Kiek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze contributie.
– We plaatsen jouw naam bij een door jou gemaakte foto als je de foto zelf inlevert voor een bepaalde clubactiviteit.

Hoe lang we gegevens bewaren
Fotoclub De Marner Kiek zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na beëindiging van het lidmaatschap verwijderen wij je gegevens binnen 1 jaar. Daarna bewaren we je persoonsgegevens anoniem zodat we het ledenverloop binnen onze club kunnen blijven volgen.
Als je het lidmaatschap beëindigt wordt het eventueel door jou aangemaakte profiel op het besloten gedeelte van de website verwijderd.
Artikelen die je als auteur hebt geschreven voor de website waarin jouw naam is vermeld, worden niet standaard verwijderd. Foto’s die zijn geplaatst op de website(thema’s, reizen, fotogalerij) blijven op de website staan. Als je daarom verzoekt, zullen we dit handmatig nalopen en jouw naam en foto’s verwijderen.
Fotoclub De Marner Kiek beschouwt de facebook pagina als een extra service aan facebook gebruikers en de foto’s die zijn geplaatst blijven op de facebook pagina staan. Als je daarom verzoekt, zullen we dit handmatig nalopen en jouw naam en foto’s verwijderen.

Delen met anderen
Fotoclub De Marner Kiek verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, zonder dit eerst aan jou te vragen. We geven alleen de voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres aan op onze website (alleen voor leden) zodat leden en commissies binnen onze fotoclub als dit nodig is contact kunnen maken met jou.
Verder bewaren we persoonlijke gegevens om bijvoorbeeld te voldoen aan een wettelijke verplichting en verstrekken we (nadat je deze zelf ter beschikking hebt gesteld) persoonlijke gegevens aan de Kamer van Koophandel als je een bestuursfunctie bekleedt.

In kaart brengen websitebezoek
Fotoclub De Marner Kiek gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. We monitoren het gedrag van bezoekers van onze websites anoniem en kunnen hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demarnerkiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Fotoclub De Marner Kiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Fotoclub De Marnerkiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@demarnerkiek.

Fotoclub De Marnerkiek spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fotoclub De Marnerkiek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.