Procedure Fotoketting

Procedure Fotoketting

Procedure Fotoketting.

De naam Fotoketting zegt al iets.
Het is een ketting van foto’s die zijn gemaakt door verschillende fotografen, waarbij hun kijk en fantasie een belangrijke rol spelen.

Werkwijze is als volgt:
Er is een lijst gemaakt waar de namen van de fotografen op staan.
Nummer 1 op de lijst maakt een foto en stuurt deze door naar nummer 2.
Nummer 2 reageert hierop door middel van een foto te maken waarbij zijn/haar kijkt en fantasie een belangrijke rol speelt en waarvan hij/zij vindt dat dit een gevolg heeft op de foto die is ontvangen van nummer 1.
Nummer 2 stuurt de door hem/haar gemaakte foto door naar nummer 3 en die weer naar nummer 4-5-etc.

Om de snelheid erin te houden heeft men hiervoor maximaal twee weken de tijd voor.
Dus je ontvangt een foto en binnen twee weken stuur je je antwoord daar op door naar de volgende.
(het liefst sneller)

Mail je de foto door naar de volgende op de lijst, dan mail je hem ook gelijk door naar de webmaster, Erik.
Email: ejhnienhuis@hotmail.com
In een zo groot mogelijke resolutie.

Iedereen die een foto heeft gemaakt en doorgestuurd heeft naar de volgende, print deze uit en doet deze in een gesloten enveloppe, met vermelding van jouw naam erop, en levert deze in bij Hans.

Aan het eind van het clubseizoen worden alle foto’s die zijn afgedrukt gepresenteerd tijdens de BBQ.
Deze presentatie wordt door Hans verzorgd.
Als eerste wordt nummer 1 omgedraaid en ook de laatste foto wordt omgedraaid.
Zodat eenieder kan zien waar de ketting is mee gestart en mee geëindigd is.
Hierna worden dan de andere foto’s omgedraaid en legt iedere fotograaf uit waarom hij/zij juist deze foto als reactie op de vorige foto heeft gemaakt.
Aan het eind van het seizoen worden alle foto’s van de fotoketting op de website gezet.